در جاده انقلاب ،روی تابلوها نوشته است:
جاده لغزنده است...
دشمنان مشغول کارند...
گردش به چپ و راست ممنوع...
با دنده لج حرکت نکنید ...
سبقت ممنوع ،دیر رسیدن به پست ومقام ،بهتر از هرگز نرسیدن به امام...
جاده یکطرفه ست توقف مطلقا ممنوع...
با سرعت مطمئنه ولایت حرکت کنید...
اگر پشتیبان ولایت فقیه نیستید لااقل کمربند دشمن را نبندید...
با وضو وارد شوید،این جاده به مهدی زهرا(س) می رسد....انشاءالله
22 بهمن پیشاپیش بر بیدار دلان فجر آفرینان مبارک